SINH VẬT CẢNH VÀ ĐAM MÊ CỦA NHỮNG NGƯỜI THỔI HỒN VÀO CÂY

Chuyên mục: MẮT ĐÊM | Lượt xem : 10,202

SINH VẬT CẢNH VÀ ĐAM MÊ CỦA NHỮNG NGƯỜI THỔI HỒN VÀO CÂY

Con người là một bộ phận của thiên nhiên, phải sống hài hòa với thiên nhiên, dựa vào thiên nhiên, biết làm chủ thiên nhiên để làm cho thiên nhiên là một nguồn sống của mình. Phát triển Sinh vật cảnh chính là sáng tạo ra thiên nhiên thứ hai, hài hòa với thiên nhiên thứ nhất. Ông cha ta từ xa xưa có thú chơi sinh vật cảnh, một thú chơi tao nhã để gửi gắm vào đó những tình cảm cao đẹp trong các mối quan hệ giữa con người với con người và con người với thiên nhiên. Đó là truyền thống tốt đẹp trong lối sống, trong đạo đức mà ngày nay sinh vật cảnh đang kế thừa và phát huy. Hành trình khám phá của Mắt đêm ngày hôm nay mời QVVCB cùng chúng tôi tìm hiểu về Sinh vật cảnh và đam mê của những người thổi hồn vào cây.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?