NỐI DÀI NHỮNG TIN YÊU

Chuyên mục: MUÔN MÀU CUỘC SỐNG | Lượt xem : 11,482

Ngày đăng: 22/06/2020

NỐI DÀI NHỮNG TIN YÊU

Mỗi một nghề cho chúng ta những tư hào riêng, trong cái tự hào của nghề phóng viên, chúng tôi lại có cái tự hào riêng, đó là trở thành nhịp cầu nối giữa Quốc hội, các đại biểu Quốc hội với cử tri. Nhịp cầu nối dài những tin yêu, kỳ vọng của các cử tri đối với các đại biểu Quốc hội và mở ra nhiều hơn những đóng góp của các đại biểu trong các hoạt động của Quốc hội, trong luật pháp và những vấn đề quan trọng của đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?