79 NGƯỜI TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA 18 NHIỆM KỲ 2016-2021

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,284

Ngày đăng: 30/05/2016

79 NGƯỜI TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA 18 NHIỆM KỲ 2016-2021

Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?