BÌNH THUẬN: CỬ TRI GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU CỦA CÁC TỔ BẦU CỬ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,033

Ngày đăng: 24/05/2016

BÌNH THUẬN: CỬ TRI GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU CỦA CÁC TỔ BẦU CỬ

Còn tại phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, công tác kiểm phiếu đã diễn ra minh bạch, công khai, đúng quy trình.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?