CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ THỰC HIỆN QUYỀN CÔNG DÂN TẠI NƠI CƯ TRÚ.

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,178

Ngày đăng: 23/05/2016

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ THỰC HIỆN QUYỀN CÔNG DÂN TẠI NƠI CƯ TRÚ.

Hòa cùng cử tri cả nước tham gia ngày hội bầu cử, sáng nay các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thực hiện quyền công dân tại nơi cư trú.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?