CẦN THƠ: BẦU CỬ THÊM HAI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,619

Ngày đăng: 30/05/2016

CẦN THƠ: BẦU CỬ THÊM HAI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

Sáng ngày 29-05-2016, được sự đồng ý của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh Cần Thơ đã tiến hành bầu thêm 2 đại biểu Quốc hội khóa khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 tại 2 đơn vị bầu cử số 2 và số 3 của tỉnh Cần thơ do lần bầu trước bầu không đủ số lượng đại biểu Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?