CẦN THƠ: HOÀN THÀNH CÔNG TÁC BẦU CỬ THÊM HAI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV NHIỆM KỲ 2016-2021

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,289

Ngày đăng: 31/05/2016

CẦN THƠ: HOÀN THÀNH CÔNG TÁC BẦU CỬ THÊM HAI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 29-5, được sự đồng ý của Ủy ban bầu cử Quốc gia, thành phố Cần Thơ đã tiến hành cuộc bầu cử thêm 2 đại biểu Quốc hội khóa khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 100%.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?