CỬ TRI QUAN TÂM ĐẾN CHẤT LƯỢNG ỨNG CỬ VIÊN

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 10,966

Ngày đăng: 16/05/2016

CỬ TRI QUAN TÂM ĐẾN CHẤT LƯỢNG ỨNG CỬ VIÊN

Những ngày này, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vẫn đang tiếp tục tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Tại các buổi tiếp xúc, bên cạnh theo dõi chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri đặc biệt quan tâm đến chất lượng của đại biểu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?