ĐẮK LẮK: BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ CHO CUỘC BẦU CỬ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,106

Ngày đăng: 16/05/2016

ĐẮK LẮK: BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ CHO CUỘC BẦU CỬ

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Tại tỉnh Đắk Lắk, công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiến độ thời gian. Trong đó, đối với Công an tỉnh Đắk Lắk, nhờ xác định rõ ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử lần này nên đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để góp phần cho cuộc bầu cử thành công.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?