GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI BẦU CỬ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,040

Ngày đăng: 24/05/2016

GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI BẦU CỬ

Thời gian qua, cùng với tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai cấp công nhân đã trưởng thành và lớn mạnh không ngừng cả về số lượng và chất lượng, thực sự là giai cấp tiên phong, lãnh đạo cách mạng, góp phần rất to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, giành được những thắng lợi vĩ đại trong cách mạng dân tộc dân chủ, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?