HẬU GIANG: THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CAO TRƯỚC BẦU CỬ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,200

Ngày đăng: 13/05/2016

HẬU GIANG: THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CAO TRƯỚC BẦU CỬ

Bên cạnh việc chú trọng vào công tác chuẩn bị và tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp, thời gian qua, cùng với nhiều tỉnh thành phố trong cả nước, tỉnh Hậu Giang đã đặc biệt quan tâm đến giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?