HÒA BÌNH: ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,181

Ngày đăng: 13/05/2016

HÒA BÌNH: ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đang đến gần. Vì vậy công tác tuyên truyền về Bầu cử được Tiểu ban Tuyên truyền Bầu cử, Ủy ban Bầu cử các cấp tập trung triển khai nhằm đạt được tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại tỉnh Hòa Binh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?