MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG CẢ NƯỚC ĐÃ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ SƠ BỘ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 14 VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,157

Ngày đăng: 30/05/2016

MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG CẢ NƯỚC ĐÃ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ SƠ BỘ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 14 VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

Đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử một số tỉnh, thành phố trong cả nước đã công bố kết quả bầu cử sơ bộ đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?