MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG CẢ NƯỚC TIẾN HÀNH RÀ SOÁT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,113

Ngày đăng: 19/05/2016

MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG CẢ NƯỚC TIẾN HÀNH RÀ SOÁT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ

Đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử các cấp tiến hành rà soát công tác chuẩn bị và triển khai nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?