PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN VĂN PHA, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,343

Ngày đăng: 22/05/2016

PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN VĂN PHA, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Để cử tri và nhân dân cả nước hiểu rõ hơn về tiến trình cũng như quá trình lựa chọn các đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp như thế nào và chất lượng ra sao. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?