QUẢNG BÌNH: CÁC ỨNG CỬ VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,313

Ngày đăng: 20/05/2016

QUẢNG BÌNH: CÁC ỨNG CỬ VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Ngày 19-5, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa 14 tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo luật định.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?