THANH NIÊN, SINH VIÊN VỚI CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,058

Ngày đăng: 24/05/2016

THANH NIÊN, SINH VIÊN VỚI CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI

Chiếm 24,8% dân số cả nước và 12% tổng số cử tri đi bầu, lực lượng thanh niên, sinh viên có vai trò quan trọng trong việc góp phần thành công của cuộc bầu cử quốc hội và HĐND các cấp lần này. Đó là nhận định của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ VN, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia tại một buổi giao lưu với thanh niên sinh viên gần đây. Đồng thời cũng thể hiện rõ vai trò quan trọng của thanh niên sinh viên-không chỉ với tư cách là một lực lượng đông đảo mà còn là một đội ngũ trí thức trẻ đối với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?