THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TIẾN ĐỘ BẦU CỬ TẠI MỘT SỐ ĐIỂM BẦU CỬ SỚM

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 10,953

Ngày đăng: 22/05/2016

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TIẾN ĐỘ BẦU CỬ TẠI MỘT SỐ ĐIỂM BẦU CỬ SỚM

Theo quy định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7h đến 19h cùng ngày. Tùy theo tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21h cùng ngày. Để quý vị và các bạn có những thông tin cập nhật về tiến độ bầu cử tại một số điểm bầu cử sớm, chúng tôi sẽ kết nối với Ủy ban bầu cử các tỉnh ngay sau đây.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?