TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI MỘT SỐ TỈNH, THÀNH TRONG CẢ NƯỚC

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,445

Ngày đăng: 24/05/2016

TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI MỘT SỐ TỈNH, THÀNH TRONG CẢ NƯỚC

Sau đây là tổng hợp về kết quả bầu cử tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do nhóm phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại các địa phương gửi về.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?