TUYÊN QUANG: ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,416

Ngày đăng: 13/05/2016

TUYÊN QUANG: ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI

Trong hai ngày 12 và 13-05-2016, các ứng cử viên đại biểu Quôc hội khóa 14 thuộc đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Tuyên Quang có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại huyện Lâm Bình và Chiêm Hóa.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?