ỨNG VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP TIẾP XÚC CỬ TRI VÙNG SÂU, VÙNG XA

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,192

Ngày đăng: 19/05/2016

ỨNG VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP TIẾP XÚC CỬ TRI VÙNG SÂU, VÙNG XA

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang đã tổ chức các ứng viên về các xã, thị trấn vùng sâu, vùng xa trình bày chương trình hành động, đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?