ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP Ở TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ VĨNH PHÚC TỔ CHỨC HỌP ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,071

Ngày đăng: 16/05/2016

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP Ở TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ VĨNH PHÚC TỔ CHỨC HỌP ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ

Ngày 13/5, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở tỉnh Bình Phước và Vĩnh Phúc tổ chức họp đánh giá về công tác chuẩn bị bầu cử.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?