VAI TRÒ CỦA ĐẠI BIỂU DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN DÂN CỬ Ở TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,069

Ngày đăng: 24/05/2016

VAI TRÒ CỦA ĐẠI BIỂU DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN DÂN CỬ Ở TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

13 nhiệm kỳ Quốc hội, đại biểu là người dân tộc thiểu số đã có nhiều đóng góp quan trọng vào các quyết sách của Quốc hội, nhất là chính sách liên quan đến đồng bào các dân tộc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Trong phần tiếp theo của chương trình đặc biệt Ngày hội non sông, chúng tôi tiếp tục trao đổi với ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội để cùng làm rõ hơn về vai trò của đại biểu trong các cơ quan dân cử ở Trung ương và địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?