VĨNH LONG: HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,148

Ngày đăng: 19/05/2016

VĨNH LONG: HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Vĩnh Long thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc với gần 400 cử tri các phường 1, phường 3, phường 4 và phường 5 thành phố Vĩnh Long. Đây là buổi tiếp xúc cuối cùng, kết thúc đợt tiếp xúc giữa các ứng cử viên đại biểu Quốc hội với cử tri vận động bầu cử theo luật định.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?