Trọn một vòng son sắt với nhân dân

Chuyên mục: NGƯỜI ĐẠI BIỂU DÂN CỬ | Lượt xem : 744

Trọn một vòng son sắt với nhân dân

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?