LINH MỤC PHÊRÔ PHẠM BÁ TRỰC - MỘT NHÀ TẬN TỤY ÁI QUỐC

Chuyên mục: NGƯỜI ĐẠI BIỂU DÂN CỬ | Lượt xem : 23,913

Ngày đăng: 23/08/2020

LINH MỤC PHÊRÔ PHẠM BÁ TRỰC - MỘT NHÀ TẬN TỤY ÁI QUỐC

Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội, Linh mục Phê - rô Phạm Bá Trực - Một cái tên nhiều lần bắt gặp khi xem lại tư liệu báo chí trong những năm kháng chiến chống Pháp và trong nhiều văn bản quan trọng của Quốc hội đã luôn lưu dấu trong trí nhớ của chúng tôi. Một người giữ chức vụ rất cao ở Quốc hội trong một giai đoạn đầy khắc nghiệt và thử thách đối với người công giáo tham gia cách mạng, người luôn sát cánh bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Tôn Đức Thắng, một người mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu mến.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?