ÔNG NGUYỄN PHÚ ĐÍNH 84 TUỔI, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CLB SỨC KHỎE NGOÀI TRỜI, TP. HÀ NỘI

Chuyên mục: NGƯỜI NÍU NHỊP THỜI GIAN | Lượt xem : 11,064

ÔNG NGUYỄN PHÚ ĐÍNH 84 TUỔI, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CLB SỨC KHỎE NGOÀI TRỜI, TP. HÀ NỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?