NHẬT KÍ IPU NGÀY 30-03-2015

Chuyên mục: NHẬT KÝ IPU | Lượt xem : 18,430

Ngày đăng: 31/03/2015

NHẬT KÍ IPU NGÀY 30-03-2015

Phiên họp Đại hội đồng IPU thảo luận về các vấn đề khẩn cấp, cuộc họp của Ủy ban Thường trực IPU về Dân chủ và Nhân quyền, Ủy ban Thường trực IPU về Hòa bình và An ninh Quốc tế, Ủy ban Thường trực IPU về Phát triển Bền vững, Tài chính và Thương mại, Ủy ban dự thảo nghị quyết về chủ đề khẩn cấp, lễ kỷ niệm 30 năm thành lập cơ chế Hội nghị nữ nghị sỹ và các cuộc tiếp xúc song phương quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?