NHẬT KÝ IPU132 NGÀY 01-04

Chuyên mục: NHẬT KÝ IPU | Lượt xem : 18,683

Ngày đăng: 02/04/2015

NHẬT KÝ IPU132 NGÀY 01-04

Sau 5 ngày làm việc tích cực, hiệu quả, Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132 đã chính thức bế mạc với việc ra Tuyên bố Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?