10 NĂM VÌ NỀN TÀI CHÍNH CÔNG BỀN VỮNG

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 11,015

Ngày đăng: 29/07/2017

10 NĂM VÌ NỀN TÀI CHÍNH CÔNG BỀN VỮNG

Năm 2017, ghi dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển đầy nỗ lực của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, 10 năm khẳng định vị thế và những đóng góp của mình vì một nền tài chính công minh bạch, bền vững.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?