ĐÀO TẠO NGHỀ – GIẢI PHÁP ĐẨY LÙI ĐÓI NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 10,803

Ngày đăng: 20/12/2018

ĐÀO TẠO NGHỀ – GIẢI PHÁP ĐẨY LÙI ĐÓI NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Có thể nói, chính sách đào tạo nghề cho đồng bào DTTS là một trong những giải pháp căn cơ, thiết thực nhằm giúp cho chính mỗi người dân và gia đình họ có việc làm ổn định, thoát nghèo bền vững. Đề án 1956 được coi là một luồng gió mới trong công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững, với nội dung chính là dạy nghề cho lao động nông thôn, DTTS khắc phục tình trạng thiếu đất sản xuất, chuyển đổi cơ cấu lao động, tạo việc làm bền vững cho đồng bào DTTS. Từ chỗ quanh năm gắn bó với ruộng đồng, chăn nuôi manh mún, Đề án giúp người nông dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng được tiếp cận rất nhiều nghề phi nông nghiệp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?