NGƯỜI DÂN CẦN CHỦ ĐỘNG PHÒNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT THỜI ĐIỂM NÀY

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 10,675

Ngày đăng: 28/12/2018

NGƯỜI DÂN CẦN CHỦ ĐỘNG PHÒNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT THỜI ĐIỂM NÀY

Ngay từ đầu mùa mưa, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động trong công tác phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát. Do vậy, năm nay dịch sốt xuất huyết tại Đắk Lắk đã giảm mạnh so với năm 2017.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?