PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NÔNG THÔN, MIỀN NÚI: CỨU CÁNH CHO NGƯỜI NGHÈO

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 10,708

Ngày đăng: 27/12/2018

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NÔNG THÔN, MIỀN NÚI: CỨU CÁNH CHO NGƯỜI NGHÈO

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách xây dựng hạ tầng nông thôn, miền núi. Nhờ đó, diện mạo nông thôn đã có những chuyển biến tích cực, đời sống người dân được cải thiện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?