PHÁT TRIỂN ĐÀN TRÂU ĐỂ GIẢM NGHÈO Ở LÀO CAI

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 14,226

Ngày đăng: 11/01/2019

PHÁT TRIỂN ĐÀN TRÂU ĐỂ GIẢM NGHÈO Ở LÀO CAI

Nhằm giúp các hộ đồng bào dân tộc ở vùng cao giảm nghèo một cách bền vững, xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện hỗ trợ trâu giống sinh sản cho người dân. Mô hình này bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Qua đây cũng khẳng định một chính sách hợp lòng dân từ chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất của Chính phủ đối với các xã đặc biệt khó khăn ở Lào Cai.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?