SIMACAI ĐI LÊN NHỜ CHƯƠNG TRÌNH 30A

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 10,365

Ngày đăng: 04/01/2019

SIMACAI ĐI LÊN NHỜ CHƯƠNG TRÌNH 30A

Si Ma Cai của tỉnh Lào Cai là huyện vùng cao biên giới, ít đất canh tác nông nghiệp, chủ yếu là núi đá vôi. Chính vì vậy, khai thác lợi thế về đất đai, huyện Si Ma Cai tập trung vào chăn nuôi gia súc, phát triển các mô hình trồng rau và dược liệu trên đất dốc để xóa nghèo.Những mô hình kinh tế mới thể hiện sự năng động, cách tiếp cận mới trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện vùng cao đặc biệt khó khăn này. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo là 57% thì đến cuối năm 2018 này đã giảm xuống còn 24%. Con số này đã minh chứng cho hiệu quả của sự đầu tư của Nhà nước và sự đồng lòng của người dân. Simacai đã thực sự khởi sắc trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo./. Vũ Thắng THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?