ĐỘT PHÁ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 10,504

Ngày đăng: 04/11/2019

ĐỘT PHÁ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Cải cách hành chính thực sự là khâu đột phá, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố Hà nội có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt; tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ trên tinh thần 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “một đầu mối, một việc xuyên suốt” đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, sự hưởng ứng, đồng thuận của toàn xã hội và nhân dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?