NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI - NGHỊ VIỆN ITALIA

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 12,237

Ngày đăng: 16/05/2019

NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI - NGHỊ VIỆN ITALIA

Nghị viện Italia là thiết chế trung tâm trong nền chính trị nước này. Nghị viện bao gồm: Hạ viện và Thượng viện. Theo nguyên tắc lưỡng viện, hai viện thực hiện các chức năng như nhau: chức năng lập pháp, chức năng giám sát các hoạt động của chính phủ và chức năng xây dựng các chính sách phát triển quốc gia.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?