ĐẠI HỘI ĐỒNG AIPA 40

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 10,565

Ngày đăng: 01/09/2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG AIPA 40

AIPA được thành lập vào ngày 2/9/1977, tròn 10 năm sau khi ASEAN được hình thành. Ban đầu, tổ chức này có tên là Tổ chức Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPO). Tuy nhiên đến phiên bế mạc của AIPO 27, AIPO đã chính thức được đổi tên thành AIPA. Trải qua hơn 40 năm hoạt động, AIPA đã không ngừng được củng cố và phát triển. Từ 5 thành viên sáng lập ban đầu, hiện AIPA là tổ chức với hơn 3.500 nghị sĩ đến từ 10 Nghị viện thành viên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?