CHUNG Ý NGUYỆN ĐỒNG QUYẾT TÂM VÌ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 11,110

Ngày đăng: 29/01/2020

CHUNG Ý NGUYỆN ĐỒNG QUYẾT TÂM VÌ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Ngay trong bản Hiến pháp đầu tiên, từ Quốc hội khoá đầu tiên cho đến hôm nay, chính sách cho đồng bào dân tộc dân tộc thiểu số luôn được quan tâm xây dựng và thực hiện. Trong đó cũng không thể phủ nhận những dấu ấn của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Tập thể hội đồng dân tộc đã luôn cùng chung ý nguyện, đồng sức đồng lòng, quyết tâm nỗ lực trong các hoạt động vì mục tiêu là để đồng bào các dân tộc anh em phát triển bình đẳng, rút dần khoảng cách giữa miền núi với miền xuôi và để không ai bị bỏ lại phía sau.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?