NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI - MÔ HÌNH TRANG TRẠI THẲNG ĐỨNG

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 10,217

Ngày đăng: 12/06/2020

NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI - MÔ HÌNH TRANG TRẠI THẲNG ĐỨNG

Là ngành kinh tế tổng hợp có tính dẫn dắt, Là trụ đỡ của nền kinh tế Nuôi sống hàng tỷ người Tạo ra hàng triệu lao động Ngành nông nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và đời sống xã hội của mọi quốc gia… Tuy nhiên, khi thế giới ngày càng phát triển, dân số bùng nổ, ngàng nông nghiệp cũng buộc phải thay đổi để thích ứng với thời đại mới… Những công nghệ tiên tiến, những kỹ thuật canh tác mới mang lại hiệu quả năng suất cao đã, đang và sẽ thay đổi diện mạo nền nông nghiệp thế giới như thế nào? Cùng tìm hiểu trong chương trình ‘NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO – XU HƯỚNG TẤT YẾU CỦA THỜI ĐẠI MỚI’

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?