KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CỦA HÀ LAN

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 10,275

Ngày đăng: 04/07/2020

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CỦA HÀ LAN

Hà Lan đã chứng minh cho cả thế giới thấy, tài nguyên thiên nhiên hay vị trí địa lý không ngăn cản được con người phát triển nông nghiệp nếu chúng ta có những chính sách và bước đi đúng đắn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?