ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NINH - DẤU ẤN 1 NHIỆM KỲ

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 10,360

Ngày đăng: 23/02/2021

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NINH - DẤU ẤN 1 NHIỆM KỲ

Trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã đạt được những thành tựu quan trọng trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần to lớn vào thành tựu chung đó là những nỗ lực của các đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, đặc biệt là Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh với những dấu ấn khó phai trong nhiệm kỳ qua.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?