NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH 10 NĂM XÂY DỰNG NTM HUYỆN THANH MIỆN, TỈNH HẢI DƯƠNG

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 10,422

Ngày đăng: 23/02/2021

NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH 10 NĂM XÂY DỰNG NTM HUYỆN THANH MIỆN, TỈNH HẢI DƯƠNG

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” đã trở thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trên phạm vi cả nước. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp và toàn xã hội, đặc biệt là sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình 10 năm nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương trong xây dựng NTM.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?