MỘT NHIỆM KỲ THÀNH CÔNG NHIỀU DẤU ẤN

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 13,448

Ngày đăng: 24/03/2021

MỘT NHIỆM KỲ THÀNH CÔNG NHIỀU DẤU ẤN

5 năm- một chặng đường không dài, nhưng là một chặng đường đầy thách thức và tự hào của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ghi dấu trí tuệ và tâm huyết của tập thể của Ủy ban.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?