MỘT NHIỆM KỲ THÀNH CÔNG NHIỀU DẤU ẤN

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 41,318

Ngày đăng: 25/03/2021

MỘT NHIỆM KỲ THÀNH CÔNG NHIỀU DẤU ẤN

5 năm- một chặng đường không dài, nhưng là một chặng đường đầy thách thức và tự hào của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ghi dấu trí tuệ và tâm huyết của tập thể của Ủy ban. Là một cơ quan đại diện cho cử tri, đại diện cho nhân dân cả nước để giúp Quốc hội giám sát, thẩm tra các nghị quyết, nghị định... của Chính phủ về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thanh niên và nhi đồng, trong giai đoạn đất nước đang hội nhập sâu rộng với các nước trong khu vực và quốc tế, mỗi thành viên của Ủy ban đã luôn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Quốc hội giao phó.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?