KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở LÀO CAI

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 15,712

Ngày đăng: 30/06/2021

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở LÀO CAI

52 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM), tính đến thời điểm hiện tại - Lào Cai là tỉnh đứng đầu trong phong trào xây dựng NTM trong khu vực Miền núi biên giới phía Bắc. Trong hai chỉ số: tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM và bình quân số tiêu chí đạt được trên mỗi xã đều đạt cao so với bình quân chung của cả nước. THQHVN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?