HUYỀN THOẠI THÀNH CỔ- QUẢNG TRỊ

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 17,776

Ngày đăng: 15/09/2021

HUYỀN THOẠI THÀNH CỔ- QUẢNG TRỊ

Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã trở thành khúc tráng ca bất tử của dân tộc Việt Nam, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Kết quả của chiến dịch đã làm thay đổi cục diện chiến trường, tạo thế và lực mới cho quân ta, góp phần quan trọng dẫn đến thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?