Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam và sứ mệnh gìn giữ hòa bình LHQ

Chuyên mục: PHÓNG SỰ - BÌNH LUẬN | Lượt xem : 10,252

Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam và sứ mệnh gìn giữ hòa bình LHQ

Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, quản lý, điều hành toàn bộ quá trình chuẩn bị và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Quân đội; đồng thời, triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?