Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý ngoại thương

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,150

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý ngoại thương

Tiếp tục phiên họp thứ 8, chiều 20-3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với Dự thảo Luật Quản lý Ngoại thương. Các nội dung chủ yếu liên quan đến biện pháp phát triển hoạt động ngoại thương và quy định về cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?