UBTVQH cho ý kiến Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước ( sửa đổi)

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,186

UBTVQH cho ý kiến Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước ( sửa đổi)

Tiếp tục phiên họp thứ 9 của Ủy Ban thường Vụ Quốc hội, sáng ngày 21-4, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường Vụ cho ý kiến về dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?